Är socialliberalismen en intelligentare ideologi än konservatismen?

fingret i luften

I såväl traditionell massmedia som sociala medier dyker det med jämna mellanrum upp olika påståenden om att invandringskritiker och konservativa har en lägre genomsnittlig IQ-nivå än socialliberala kosmopoliter.

Syftet med påståenden är naturligvis att flytta fokus från sakfrågorna och att förminska och demoralisera de konservativa samt kanske framförallt att etablera en officiell ”sanning” med innebörden att socialliberala ståndpunkter är mer utvecklade, sostifikerade och sanna och därför i högre utsträckning appellerar till intellektuella.

Även om det faktiskt också finns studier som pekar i en motsatt riktning, så tror jag att det kan finnas ett korn av sanning i påståendet om att anhängare av socialliberala idéer, i dagens Västerland, kan ha en något högre genomsnittlig IQ jämfört med anhängare av konservativa idéer. Detta säger dock ingenting om intelligensen hos de politiskt aktiva företrädarna för de respektive idéerna och framförallt så säger det absolut ingenting om sanningsanspråken eller graden av utveckling hos de olika ideologierna.

Psykologiforskaren Scott Mcgreal lyfte tidigare i år fram följande högst centrala rön i tidskriften Phsycologhy Today:

”Woodley’s cultural mediation hypothesis proposes that that the highly intelligent are better at detecting and espousing the values that are normative at a particular time (Woodley, 2010). Hence, intellectuals might fluctuate in their support for left or right-wing views according to changing social norms. In support of this, Woodley notes a study of white South Africans in the 1980’s that found that higher cognitive ability was correlated with support for traditional conservative religious and political views, which were socially normative in that time and place. Woodley argues that since the 1960s, post-materialist values have become normative among intellectuals in much of the Western world. Hence apparent associations between left-liberal views and intelligence may reflect currently prevailing Western values (…) the relationship between intelligence and political attitudes is most likely not fixed in some simple way, but probably changes across time and context.”

Huvudförklaringen till att många intellektuella idag väljer att ansluta sig till socialliberala idéer är alltså inte att dessa idéer skulle vara mer sanna eller mer sostifikerade. Sanningen är snarare att de använder sin intelligens till att lista ut vad den politiska, massmediala och kulturella eliten vill att de skall tycka och sedan tycker de så för att gynna sig själva. Att vara duktig på att vara makthavarnas knähund är knappast något att skryta med…

Det är dock positivt i den meningen att efterhand som konservativa och nationalistiska idéer nu snabbt växer i styrka och vinner ökad acceptans, så kommer fler och fler intellektuella vindflöjlar att svänga över åt vårt håll. När denna process är fullbordad, så lovar jag dock att aldrig sjunka så lågt som att använda den något högre genomsnittliga intelligenskvoten på vår konservativa sida som ett billigt sätt att förlöjliga våra motståndare. Civilkurage, framåtanda, lyhördhet, genuin omtanke om sitt samhälles bästa och argumentens bärkraft är trots allt så otroligt mycket viktigare för en politisk rörelse än några punkter på IQ-skalan hit eller dit.

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Är socialliberalismen en intelligentare ideologi än konservatismen?

 1. Jättebra skrivet. Såna här artiklar övertygar mig att rösta på SD i nästa val också.

 2. Johan skriver:

  Det vissa konservativa ofta gör är att åsidosätta sitt egna intellekt och förlita sig helt på traditioner och seder som ofta inte grundar sig i rationellt tänkande. Dessa får då lätt stor uppmärksamhet då deras felgrundade åsikter sticker ut ifrån det normala och deras brist på eget tänkande blir representativt för hela gruppen. Jag tror personligen att det är den främsta anledningen till att konservativa ofta utmålas som mindre intelligenta.

 3. Hanna skriver:

  En socialliberal invandringspolitik är inte ansvarslös

  Det finns ingen ideologi som är perfekt, av den enkla anledningen att det inte är jag som har uppfunnit den. Med det menas inte att jag nödvändigtvis alltid har rätt och alla andra har fel, utan att jag är en självständigt tänkande person som inte utan vidare åter mig placeras i ett ideologiskt fack. Dock är socialliberalismen en ideologi som alltid har tilltalat mig, inte minst i egenskap av kritiker av dagens alltför släpphänta invandringspolitik. För, skulle jag vilja hävda, den som påstår att dagens invandringspolitik är socialliberal vet inte vad socialliberalism är för något, och den som påstår att dagens svenska journalister är socialliberala vet knappt ens vad liberalism innebär.

  För det första måste man skilja på låt-gå-liberalismen och socialliberalismen. Låt-gå-liberalism innebär strävan att släppa allt fritt och ha så litet statlig inblandning som möjligt, i tron att detta medför största möjliga frihet. Socialliberalismen innebär istället uppfattningen att samhället behöver vissa regleringar för att den enskildes frihet inte ska bli överkörd.
  Ta mobbningsfrågan som exempel. Ett typiskt låt-gå-liberalt resonemang innebär, liksom dagens politik, att varje skola får frihet att avgöra om man vill flytta mobbare eller inte. Ett socialliberalt tänkande utgår istället från den enskilde som utsätts: för att varje människa ska kunna vara fri från förtryck, så måste skolan ha en skyldighet att flytta mobbare om mobbningen inte upphör på annat sätt. När det gäller skolmobbing är Sverigedemokraternas politik alltså närmast socialliberal, till skillnad från när det gäller mobbning i arbetslivet där partiets hållning snarare är låt-gå-liberal eller rent av konservativ, d.v.s. man värnar de besuttna, i detta fall arbetsgivaren. Några krav på arbetsgivaren att åtgärda mobbning med påföljande sanktioner om så inte görs – liksom upprättelse för den drabbade – förespråkas mig veterligen inte, och detta trots att sverigedemokrater är överrepresenterade när det gäller diskriminering i arbetslivet.
  Översatt till invandringsfrågan innebär låt-gå-liberalism att man vill släppa invandringen mer eller mindre fri, oavsett invandringens sociala konsekvenser. För socialliberalen är just de sociala följderna det centrala för hur invandringspolitiken borde utformas. En arbetskraftsinvandring som dumpar löner för utsatta grupper, liksom en invandring som medför ökad kriminalitet och försämrad välfärd p.g.a. enorma kostnader är inget positivt ur en socialliberal synvinkel. På denna punkt är journalister i allmänhet synnerligen osociala och bekymrar sig sällan över invandringens konsekvenser för samhället. Som Janne Josefsson påpekat lever också många journalister i sina skyddade bostadsområden, där knappt några invandrare finns, långt bort från vanliga arbetares verklighet.

  För det andra är yttrandefrihet en grundbult för liberalismen. På denna punkt är invandringsdebatterande journalister i allmänhet så oliberala det går att vara. Man behöver inte vara sverigedemokrat för att stämplas som främlingsfientlig eller rasist så fort man uttrycker en åsikt om att invandringen medför vissa nackdelar, att det behövs ställas mer krav på dem vi tar emot, eller att invandringen måste stramas åt för att vi inte kan hantera den invandring vi har.

  För det tredje är det en myt att konservatism skulle vara nationalistiskt medan liberalism är onationalistiskt. På artonhundratalet, då nationalismen slog igenom i Europa, var det inte sällan tvärtom. Så var t.ex. fallet i de tyska staterna; utifrån en liberal grundsyn att varje folk borde ha rätt att bestämma över sig självt, så förespråkades en gemensam tysk stat. I det konservativa Österrike-Ungen, däremot, var de styrande föga intresserad av någon nationalism utan ville hellre bevara sitt rike av ett flertal olika folkgrupper.

  Det går alltså alldeles utmärkt att vara socialliberal och förespråka ett svenskt istället för mångkulturellt Sverige, med en begränsad invandring som inte orsakar alltför stora sociala kostnader.

  /Socialliberal invandringskritiker

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s