Korset och skäran – Svenska kyrkan och vänsterextremismen

korset och skäran

De kristna och de röda. Nu tar kyrkan itu med världsfrågorna.
Dagens marxister har blivit kristna. (…) I församlingen sitter två kvinnor bredvid varandra: en från Kommunistiska partiet, en från Folkekirken. Den senare är avgjort den vitalare av de två. Hon driver mötet framåt, kräver en bred manifestation, manar till en snabb budkavle om ett rättvist och radikalt klimatavtal. I Sverige är det likadant. Tillsammans med Klimataktion – en dvärg i sammanhanget – har Svenska kyrkan initierat massmobilisering till Köpenhamn. Och jag tänker på flyktingmottagningen, Palestinafrågan, skulderna, biståndet … Therborn noterar att ”ett seismiskt skifte har ägt rum i delar av kristenheten”: de har blivit ”socialt progressiva”.

Ovanstående text där kyrkan i berömmande ordalag beskrivs som ”socialt progressiv” är ett utdrag ur en DN-artikel(1), skriven av Andreas Malm, syndikalist, våldsförespråkare och Hizbollahanhängare. För första gången någonsin är jag enig med en tes som Malm driver. Någonting mycket märkligt har hänt. Den svenska kyrkan har smält samman med den svenska vänstern. Till skillnad från Malm tror jag dock att det i första hand förhåller sig så att det är dagens kristna som har blivit marxister och inte tvärtom.

Visst stöd för min sistnämnda tes gav marxisten Inga-Lina Lindqvist, då hon under rubriken ”Gud hjälpe vänstern”, på Aftonbladets blodröda kultursida, stämde in i Malms lovsång till Svenska kyrkan (2).

Lindqvist konstaterade att ”något har hänt” och att ”egentligen beter den svenska kristenheten sig hur röd-grönt som helst”. Hon lovordar att företrädare för svenska kyrkan börjat skriva böcker om ”kristendomens revolutionära potential” och hyllade det faktum att Svenska kyrkan och SSU numera använder sig av exakt samma slagord.

En organisation som redan tidigt började se Svenska kyrkans ”revolutionära potential”, var den Östtyska kommunistregimens säkerhetsorgan – Stasi. Uppgifter har börjat läcka ut om att Stasi medvetet infiltrerade Svenska kyrkan (3). En person med förtroendeuppdrag inom kyrkan har erkänt såhär långt, men omfattningen av Stasi-infiltration tros vara betydligt större. Vi vet ännu inte om Stasi-agenterna inom kyrkan endast hade till uppdrag att spionera på tyskar i Sverige eller om de också varit med och bidragit till vänstervridningen av kyrkan. Det kan åtminstone inte uteslutas.

De gamla motsättningarna mellan vänstern och kyrkan, som nu tycks ha eliminerats i Sverige, har rötter som går tillbaka till den franska revolutionen och längre än så. När Marx sedan deklarerade att religionen är folkets opium och att ett avskaffande av religionen var ett nödvändigt steg för att förverkliga det marxistiska lyckoriket på jorden, så ledde det till något som länge närmast skulle kunna liknas vid ett krigstillstånd mellan vänstern och kyrkan.

Den svenska socialdemokratin betraktade länge kyrkan och de kristna med en blandning av öppen fientlighet och tyst ogillande.

Branting

”Vi stå i strid med kristendomen, prästläran som förfäar folket och gör det till lydiga slavar, till överklassens tjänare.”. Orden är Hjalmar Brantings , partiledare för Socialdemokraterna mellan åren 1907-1925. Med tiden kom retoriken att mildras. Socialdemokraterna bytte taktik och började istället ägna sig åt entrism, att infiltrera och förändra kyrkan inifrån (4).

I andra länder, där en mer radikal form av socialism har praktiserats, har fientligheten mot kyrkan tagit sig betydligt värre uttryck.

Efter Bolsjevikerna maktövertagande i Ryssland påbörjades en hetskampanj mot kyrkan som kom att vara i flera decennier. 130 000 präster fängslades och minst 40 000 avrättades (5)

Under det spanska inbördeskriget på 1930-talet kom mycket av den röda sidans hat att riktas mot just kyrkan. På flera orter var det första som hände efter att vänstern tagit kontroll över ett område att den lokala kyrkan eldades upp, prästen arkebuserades och nunnorna våldtogs och torterades. Totalt utplånades ca 20% av landets prästerskap (6).

röda spanien
(Spanska röda soldater (vars minne varje år högtidlighålls i en gemensam manifestation med svenska socialdemokrater och vänsterextremister vid La Mano-monumentet i Stockholm) genomför en symbolisk arkebusering av Jesus)

För 100 år sedan var alltså kyrkan och den svenska vänstern uttalade politiska motståndare och sannolikt fanns det inte en enda politisk sakfråga där de hade samma uppfattning. Idag, efter decennier av entrism, är förhållandet det omvända. Kyrkan och vänstern är nära allierade och det är svårt att hitta en enda sakfråga där de har motsatta uppfattningar.

Det är inte något möte på mitten det handlar om. Vänstern har mig veterligen inte närmat sig kyrkans tidigare ståndpunkt i en enda fråga. Orsaken till närmandet är uteslutande att kyrkan har övergett sina tidigare ståndpunkter och istället anammat vänsterns världsåskådning.

Om jag skulle fråga folk på stan vilken rörelse det är som de senare åren har prioriterat nedanstående frågor, så hade många säkert svarat vänsterpartiet eller socialdemokraterna, och det hade på sätt och vis också varit rätt. Det är dock också de frågor och verksamheter som svenska kyrkan valt att sätta högt på sin dagordning.

– Hätsk kritik av USA:s utrikespolitik
– Radikala lösningar på klimatfrågan
– Kritik mot kapitalismen
– Kampanjer med krav på bojkotter av Israel
– Manifestationer mot så kallad ”främlingsfientlighet”
– Kampanjer för fri invandring och beskyddande av utlänningar som vistas i Sverige illegalt
– Manifestationer för moskébyggen
– Manifestationer mot den såkallade ”heteronormativiteten” och för politiska krav framförda av diverse sexuella minoriteter.

Som syndikalisten Malm och marxisten Lindqvist är inne på i sina artiklar, är det inte bara kyrkans agenda i en bredare mening, utan också kyrkans dagordning, som helt fusionerat med vänsterns.

När en radikal, uttalat antikristen, politisk rörelse lyckas med att, inte bara neutralisera, utan också omvända och göra en konservativ, tusenårig institution som kyrkan, till lydig medhjälpare, så säger det på allvar någonting om denna rörelses makt och inflytande i samhället.

Den första maj 2005 arrangerade Svenska kyrkan i Jönköping en egen förstamajmanifestation tillsammans med Syndikalisterna, Socialistiska partiet och Vänsterpartiet.

Den präst, som enligt socialistiska partiets dåvarande hemsida höll ”ett mycket uppskattat tal” vid manifestationen, bemötte kritiken mot kyrkans deltagande vid förstamaj tillsammans med extremvänstern, på följande sätt:
Det är logiskt. Kyrkan och vänstern har en gemensam grund: rättvisa och solidaritet”

Som vi skall se nedan är händelsen i Jönköping knappast unik.

Kyrkan och extremvänstern

Rev front
(Terrorgruppen Revolutionära Fronten, som kyrkliga företrädare nyligen demonstrerade tillsammans med, saluför sina produkter…)

Att svenska kyrkan skulle delta i gemensamma manifestationer, nätverk och seminarier, och öppet samarbeta med antidemokratiska och våldsförhärligande nazist- och fascistgrupperingar är lyckligtvis i det närmaste otänkbart.
Märkligt nog gäller inte detsamma för extremistgrupperingar tillhörande den ideologi som de senaste hundra åren har förföljt, mördat och lemlästat hundratusentals kristna.

Som jag visat ovan har Svenska Kyrkan på många sätt reducerats till en politisk vänsterrörelse. Med detta följer att kyrkan precis som alla andra mer etablerade och förment demokratiska vänsterrörelser i Sverige har börjat visa sig oförmögen att hålla distansen till den antidemokratiska, våldsförespråkande och våldsverkande delen av den svenska vänstern.

Nedan följer ett axplock av exempel på det omfattande samarbete som Svenska kyrkan under det senaste decenniet haft med den revolutionära vänstern:

– År 2003 ansluter sig svenska kyrkan i Linköping till det lokala ”Fredsnätverket” (7) där bland andra Attac, islamiska förbunden, Socialistiska partiet, Ung vänster och Ungsocialisterna, ingår. Bland organisationens programpunkter återfinns bland annat krav på att Sverige skall kalla hem sina ambassadörer från USA.

– År 2004 arrangerar svenska kyrkan i Borås en gemensam demonstration mot USA:s militära intervention i Irak tillsammans med bland andra Revolutionär kommunistisk ungdom och Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna)

– År 2005 ansluter sig Svenska Kyrkan i Östersund till ”Nätverket för global fred och demokrati” tillsammans med bland andra: Ung vänster, Kommunistiska partiet och Revolutionär kommunistisk ungdom (8)

– Samma år startar Svenska kyrkan det så kallade ”Påskuppropet” med krav på utfärdande av allmän ”amnesti” till alla utlänningar som vistas i Sverige illegalt. Till Påskuppropet ansluter sig även Rättvisepartiet socialisterna, Socialistiska partiet, Sveriges muslimska råd, Syndikalisterna och Ung Vänster.

– År 2006 arrangerar Svenska kyrkans unga ett ”Fackeltåg mot rasism” tillsammans med Ung vänster i Uddevalla.

– I september 2007 talar representanter från Svenska kyrkan i Uppsala tillsammans med talare från Kommunistiska partiet, Vänsterpartiet och Uppsalamuslimerna, vid en protestmanifestation mot att Tidningen UNT, publicerat en teckning föreställande den muslimska profeten Muhammed (9)

– Samma år deltar svenska kyrkan i Stockholm Pride tillsammans med bland andra terrorgruppen Antifascistisk Aktion. (10)

– 2008 arrangerar Svenska kyrkan i Kungsbacka en föreläsning med tidningen Expo och en manifestation mot ”främlingsfientlighet” tillsammans med Ung vänster.

– Svenska kyrkan deltog 2008 även på det kravallkantade European social forum i Malmö, där företrädare för kyrkan gick i samma demonstrationståg som maskerade AFA-terrorister som bar på plakat innehållande en bild på ett knogjärn och texten ”Odla ditt politikerförakt!”, liksom banderoller med texten ”Vi är fler än du tror och vi har vapen”. I samband med forumet greps också en av kyrkans diakoner av polisen i samband med en civil olydnads-aktion. (11)

AFA ESF

Svenska kyrkan har i flera år även deltagit vid flera nationella, så kallade sociala forum, över hela landet, tillsammans med bland andra rena terrorgrupper som Syndikalistiska ungdomsförbundet, Suf. Inte ens det faktum att det sociala forumet i Lund år 2004 bjöd in företrädare för den kommunistiska Nordkoreanska mördarregimen, fick svenska kyrkans representanter att avstå från deltagande.(12)

Nordkorea
(Kyrkans företrädare i Lund lät sig inte besväras vare sig av samröret med svenska vänsterextremister eller med företrädare för den Nordkoreanska massmördarregimen)

– I september år 2010 arrangerade Svenska kyrkan så kallade ”Antirasistiska filmdagar” i Malmö tillsammans med bland andra SAC-Syndikalisterna och den kriminella vänsterorganisationen Ofog (13).

– 2010-10-04 närvarade Svenska kyrkan, via biskop Eva Brunne vid en demonstration mot Sverigedemokraterna på Sergels torg i Stockholm. Demonstrationen organiserades av Stockholms antirasistiska kulturförening, STARK, bestående av bland andra militanta vänsterextrema organisationer som Arbetarmakt samt Septemberalliansen, som har nästan samtliga revolutionära extremvänsterorganisationer i landet som medlemmar. I samband med demonstrationen skanderades hatiska slagord mot både mot Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson som person. Olika vänsterextrema fanor och symboler hölls upp och demonstranterna bar även plakat med slagord som ”SD är de största horungarna”.

Suf
(SUF, en av grupperna bakom Septemberalliansen, som biskop Eva Brunne hyllade i Storkyrkan)

Samma nätverk som var involverade i denna demonstration deltog också i mobileriseringen till den hatiska anti-SD demonstration som ägde rum i Stockholm den 20 september. Strax efter denna demonstration knivhöggs en man i magen precis utanför Sverigedemokraternas dåvarande kansli. Enligt uppgifter i Svenska dagbladet var motivet att gärningsmännen felaktigt antagit att mannen var Sverigedemokrat.

Vid riksdagens högtidliga öppnande i Storkyrkan dagen efter framförde biskop Eva Brunne hyllningar till de vänsterextrema demonstranterna i sin predikan. Större delen av den Sverigedemokratiska riksdagsgruppen valde då att lämna kyrkan i protest (14).

– 2010-11 Representanter för svenska kyrkan talar tillsammans med företrädare för Ung vänster vid en manifestation i Pajala (15)

– Sveriges kristna råd, där svenska kyrkan ingår, lanserar ett nytt påskupprop under våren 2011. Denna gång mot den borgerliga regeringens sjukförsäkringspolitik. Svenska kyrkan och extremvänstern medverkar gemensamt vid manifestationer på flera håll i landet. Bland annat i Göteborg (16).

– 2011-06. Svenska kyrkan deltar HBTQ-Festivalen i Göteborg tillsammans med bland andra HBT-socialisterna och Rättvisepartiet socialisterna (17).

– 2011-10. Svenska kyrkan är med och arrangerar ”Världskulturfestivalen” i Västerås tillsammans med bland andra den kommunistiska Victor Jara-föreningen och Svensk-kubanska Föreningen vars uttalade syfte är att stödja den kommunistiska diktaturregimen på Kuba (18).

– 2011-11. Företrädare för Svenska kyrkan talade tillsammans med företrädare för Ung Vänster. Även representanter för Rättvisepartiet socialisterna deltog i arrangemanget (19).

– 2012-03-08. Svenska kyrkan i Skövde firar internationella kvinnodagen tillsammans med Ung vänster (20).

– 2012-11. Svenska kyrkan arrangerar en manifestation i Kristianstad tillsammans med Revolutionär kommunistisk ungdom, Kommunistiska partiet och Ung vänster. I Växjö och Eskilstuna organiserar man i samma veva tal och manifestationer tillsammans med Ung vänster (21).

– 2013-06-14.Svenska kyrkan är med och arrangerar Pride-festival i Luleå tillsammans med bland andra Rättvisepartiet socialisterna (22).

– 2013-07-14. Svenska kyrkan i Hjällbo är med och organiserar en motdemonstration mot den antiislamistiska organisationen Swedish Defence Leauge tillsammans med bland andra:

Ung vänster, Syndikalistiska ungdomsförbundet, Kommunistiska Partiet, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Socialistiska Partiet, Rättvisepartiet socialisterna, terorgruppen Revolutionära fronten, Internationella socialisterna, Socialistiska studenter och Irans arbetskommunistiska parti – Hekmatisterna (23).

rku
(Kyrkans återkommande samarbetspartner Revolutionär kommunistisk ungdom hyllar massmördaren Lenin och arrangerar indoktrineringsresor till Nordkorea)

Rädda kyrkan från marxisterna! Rösta Svenskt i kyrkovalet den 15 september!

Referenser:
1. http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/andreas-malm-nu-tar-kyrkan-itu-med-varldsfragorna/
2. http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article11907067.ab

3. http://www.expressen.se/kvp/den-svenska-kyrkan-infiltrerades-av-stasi/
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vad-finns-om-stasi-hos-svenska-kyrkan_7397278.svd

4. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/gud-har-alltid-oroat-rorelsen/

5.http://www.alltombibeln.se/kristendomenshistoria/1901.htm

6.http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Terror_-_Spain

7.http://www.motkrig.org/pdf/old/Kravlista_regeringen.pdf

8. http://web.comhem.se/ex/motkrig/pdf/artikel/old/are_050428.txt

9.http://www.inarchive.com/se/k/kommunistiskapartietuppsala.se/945845/2010-05-05-description/

10. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=1517185
http://www.stockholmsfria.nu/artikel/19717

11.http://www.kyrkanstidning.se:8080/nyhet/valdsrykten-infor-esf-mote-i-malmo
http://frianyheter.wordpress.com/2008/09/21/ilmar-reepalu-afa-i-samma-tag-i-malmo/
http://www.sydsvenskan.se/esf/darfor-bryter-de-oppet-mot-lagen/

12. http://www.trelleborgsallehanda.se/opinion/article474202/Ett-antidemokratiskt-forum.html
http://www.dn.se/ledare/signerat/fraga-lund-om-nordkorea?rm=print

13. http://www.panora.nu/main/arf_10.htm

14. http://www.arbetarmakt.com/2010/10/tusentals-stockholmare-mot-rasism-och-hogerpolitik/
http://septemberalliansen.wordpress.com/
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/man-knivskuren-pa-sodermalm_5368379.svd
http://www.newsmill.se/artikel/2010/10/06/d-rf-r-l-mnade-jag-storkyrkan-i-protest

15.http://ungvanster.se/aktuellt/page/22/

16. http://www.dagen.se/nyheter/diakon-kritisk-till-vanstervridning-av-manifestationen/

17. http://rsgoteborg.wordpress.com/2011/01/28/planering-infor-goteborgs-hbtq-festival/
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=783601

18.http://kulturcentrum.vasteras.se/OvrigaDokument/programA5_vkf_2011_BACKBY_original_1111019_2.pdf
http://www.gaudeamus.se/2012/02/mer-an-en-studentrorelse/
http://www.svensk-kubanska.se/cubava/sidor/forening.html

19. http://rsuddevalla.wordpress.com/2011/11/10/kristallnatten-antirasismen-maste-vara-handling/

20. http://skaraborg.vansterpartiet.se/page/3/

21. http://krstd.wordpress.com/page/2/
http://ungvanster.se/events/fackeltag-och-manifestation-i-vaxjo/
http://eskilstuna.vansterpartiet.se/tag/ung-vanster/

22. http://luleapride.se/wp-uploads/2013/06/Pride%20program%202013.pdf

23.https://www.facebook.com/events/472842836140244/permalink/485486921542502/

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Korset och skäran – Svenska kyrkan och vänsterextremismen

  1. Ping: Korset och skäran – Svenska kyrkan och vänsterextremismen

  2. Hans skriver:

    Skapa en tråd om detta på Flashback! Det väcker en stor debatt!

  3. Ping: Kristna, den mest förföljda gruppen | Petterssons gör skillnad

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s