Mosképlaner, civilkurage, överfall och tacksamhet (2007-10-14)

Under lördagen deltog jag i en flygbladsutdelning vars syfte var att informera om- och protestera mot planerna på att uppföra en andra fullskalig moské i Malmö.

Under utdelningen blev min partikamrat, stadsdelsfullmäktigeledamoten, Henrik Persson, överfallen och misshandlad av två invandrarungdomar. (Kanske hade de precis taggat upp sig genom att lyssna på Advance Patrols senaste hit där man uppmanar till våld mot sverigedemokrater, vilket Gatukontoret i Malmö tyckte var så bra att man bestämde sig för att sponsra bandets realesefest med skattemedel?)

På Henriks bestämda uppmaning valde vi- och han att fortsätta utdelningen och totalt nåddes 3000- 4000 hushåll av vårt budskap under dagen och aktiviteten avslutades med ett mycket trevligt samkväm.

Politiker som Henrik Persson, som vägrar att låta sig skrämmas till tystnad, som reser sig upp efter att precis ha blivit överfallna och sparkade i huvudet och målmedvetet, fredligt och demokratiskt fortsätter att arbeta för det de tror är rätt, kommer aldrig att få motta några civilkuragespriser eller bli hyllade på några stora ledarsidor, men de förtjänar vår djupa respekt och tacksamhet.

Sverige behöver fler män och kvinnor av den kalibern just nu…

Nedan publicerar jag den reservation som Henrik Persson lämnade in i Husie Stadsdelsfullmäktige när frågan om moskébygget avhandlades:

”SDF Husie

Förslag till program vid upprättande av detaljplan för område öster om Elisedal i Rosengård i Malmö

Dnr: 07 00065

Reservation

Malmö är en stad som under allt för kort tid har tagit emot alldeles för många invandrare, vilket resulterat i etniska motsättningar, segregation, ekonomiska problem och ökad brottslighet. En starkt bidragande orsak till den stora och stundtals okontrollerade inflyttning är att kommunen medvetet valt att skapa en mångkulturell profil, vilket naturligtvis utgör en stark dragningskraft för personer med utländsk bakgrund. Om Malmö skall ha en chans att komma tillrätta med de problem vi beskrivit måste stadens mångkulturella profil bytas ut snarare än förstärkas och därför är vi motståndare till det planerade moskébygget på området öster om Elisedal. Vad Malmö behöver är ett invandringsstopp, inte ytterligare en moské.

Genom det starka symbolvärde som en fullskalig moské, med en för svensk byggnadstradition, främmande ”klassisk moskéariktektur” har, befarar vi att antalet invandrare som flyttar till Malmö och de problem som detta för med sig, ytterligare kommer att öka. Vi befarar också att moskébygget ytterligare kommer att spä på de etniska motsättningarna och svenskarnas känsla av främlingskap i sin egen stad. Enligt en SOM-undersökning från 1997, så är ca 50% av svenskarna motståndare till att det byggs fullskaliga moskéer i Sverige och enligt förra årets integrationsbarometer är det endast 18% av svenskarna som är positiva till att det byggs en moské i deras närområde. Till detta kommer att det föreligger skarpa motsättningar mellan Ahmadiyya och andra muslimska trosinriktningar, som på andra håll i världen tagit sig uttryck i våldsamheter.

Alla människor skall ha rätt att tillbe vilken eller vilka gudar de vill utan att för den sakens skull drabbas av förföljelse eller diskriminering. Religionsfrihet kan dock aldrig vara detsamma som att utan förbehåll få göra vad som helst i religionens namn. I den svenska religionsfrihetslagen som inte upphävdes förrän år 2000 löd den första paragrafen enligt följande ”Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.”.  Såvitt vi kunnat se finns det heller inga exakta angivelser i islams religiösa urkunder om hur en moské skall se ut, vilket torde bevisas av att moskéer runt om i världen kan variera mycket i utseende. Frågan om den religiösa samlingslokalens utseende torde således vara mer av kulturell- än religiös karaktär och möjligheten för Ahmadiyya-församlingen att välja en samlingslokal med en mindre symbolladdad och kontroversiell utformning finnas.

Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

/Henrik Persson (sd)”

Annonser
Det här inlägget postades i Äldre bloggposter från SD-Kuriren. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s