Media ljuger om undermålig FN-rapport (2009-10-07)

”Invandring lönsamt för alla parter – FN-rapport surt äpple att bita i för de som inte gillar invandring”, denna  text  stod  att läsa i Aftonbladet 2009-10-05 och har sedan dess citerats flitigt  bland mångkulturalistiska bloggare och ledarskribenter. Det är dock ytterst tveksamt ifall någon av dessa överhuvudtaget har tittat på själva rapporten, sannolikt har man bara läst FN- organets pressmeddelande.

Undertecknad har dock tagit en närmare titt på den aktuella rapporten: Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and development och kan konstatera att den definitivt inte visar det som Aftonbladet påstår och inte heller vad rapportens författare själva påstår.

Bristande objektivitet

Till att börja med måste man starkt ifrågasätta rapportens objektivitet. Exempelvis så deklarerar författarna redan i inledningen av rapporten att de personligen ser fri migration som en mänsklig rättighet och man jämför reglering av migration med slaveri.

Vidare så redogör man öppet för att man i stor omfattning använt sig av uppgifter och statistik från organisationen: International organization for migration. Denna lobbyorganisation har som uttalat syfte att öka migrationen i världen och säger sig vara övertygade om migrationens positiva effekter.

Konstaterande av självklarheter

Rapporten gör ett stort nummer av att konstatera självklarheter såsom att de som flyttar från ett fattigt land/region till ett rikare område oftast får det bättre. Man kan också avslöja den sensationella nyheten om att en amerikansk studie visat att en hög andel invandrare i ett område leder till etableringen av fler restauranter med mat från olika kulturer…

Tveksam eller ingen relevans

Rapporten har tveksam eller ingen relevans för Svenska förhållanden. Den innehåller i princip inga data från Sverige. Den blandar intern och internationell migration. (att t ex resultaten från en utvärdering av flyttningar mellan olika kinesiska provinser knappast kan överföras på muslimsk massinvandring till Sverige, torde vara uppenbart för vem som helst)

Med tanke på att rapporten gör anspråk på att ge ett universellt utlåtande om migrationens inverkan både på nationell och global nivå, så är det uppseendeväckande att världsomfattande studier i princip saknas helt. Istället är rapporten fylld av isolerade studier och exempel från enskilda länder, varav många har närmast anekdotisk karaktär. Man redogör inte heller någonstans för hur man har resonerat kring urvalet av dessa exempel, vilket reducerar värdet av dem ytterligare. Med tanke på den extrema personliga uppfattning i migrationsfrågan som författarna inledningsvis deklarerar, så är det ju svårt att frigöra sig från misstanken om att man medvetet valt ut exempel som passar den egna tesen och förbigått andra.

Självmotsägelser och slutsatser utan empiriskt stöd

I rapportens inledning och avslutning hävdar författarna tvärsäkert att deras text visar att invandring alltid är lönsamt för alla och att den oro som finns bland befolkningen i västvärlden över invandringens negativa konsekvenser är helt obefogad eller åtminstone mycket starkt överdriven.

Ingenting av det ovanstående lyckas man dock på ett trovärdigt sätt bevisa. Faktum är att man knappt ens försöker. Man konstaterar själva att den inverkan invandringen får på mottagarlandet är helt beroende av vilka förhållanden som råder i landet, vilka det är som invandrar och hur många det är som invandrar. Tesen om att invandringen skulle vara ekonomiskt lönsam för mottagarländerna stöds nästan uteslutande av teoretiska modeller utan empirisk förankring, samtidigt som man utelämnar viktiga studier som visar motsatsen som  t ex de från Alberto Alesina, Robert D Putnam, den danska välfärdskommissionen mfl.

Rapporten är också full av exempel som direkt motsäger de tvärsäkra slutsatserna om migrationens nästan uteslutande positiva effekter och som Aftonbladets journalister knappast skulle finna någon större anledning att jubla över. Nedan följer några av dessa.

Rapporten konstaterar att:

– De pengar som migranterna skickar hem till sina familjer endast har en mycket begränsad roll i den globala fattigdomsbekämpningen eftersom det inte i första hand är den allra fattigaste delen  av befolkningen som utvandrar. ( Något man också tycks förbise när man ändå framhåller dessa kapitaltransferingar som en stor fördel med migrationen, är att det för värdlandet måste betraktas som en nackdel. Detta eftersom det leder till lägre BNP och lägre sysselsättning än vad som hade varit fallet om det aktuella arbetet, som genererar de pengar som skickas utomlands, istället hade utförts av en infödd arbetare som spenderat alla pengarna inom landet.). Man konstaterar också att utsikterna för att förbättra de mest utsatta gruppernas livssituation genom migration är högst begränsade eftersom det just inte är dessa grupper som utvandrar.

– Om invandrarnas kompetens och utbildningsnivå påminner om den inhemska befolkningens eller delar av den inhemska befolkningens, så riskerar de senare att, åtminstone i viss utsträckning, konkurreras ut på arbetsmarknaden.

– Enligt vissa amerikanska studier har konkurrensen från invandrad arbetskraft lett till en nästan 10%-löneminskning för de infödda, outbildade löntagarna.

– I Mexiko har de goda utsikterna till att erhålla tillfälligt, okvalificerat, men välavlönat arbete i USA, lett till att fler och fler unga mexikanska män hoppar av skolan i förtid.

– Migrationen ökar spridningen av HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

– I de flesta europeiska länder är invandrare mer beroende av socialbidrag än den infödda befolkningen.

– För att invandring skall kunna utgöra en lösning på problemet med västvärldens åldrande befolkning måste man hela tiden ha en ständigt ökande invandring och/eller öka invandrarnas ekonomiska lönsamhet (inget sägs dock om hur detta skall gå till) och genomföra strukturella förändringar (Läs: försämringar) av välfärds- och pensionssystemen.

– Data från det europeiska rådet visar att invandrare är överrepresenterade i Europeiska fängelser med 100% jämfört med den infödda befolkningen.

Slutligen kan det vara intressant att notera att rapporten visar att FN rankar Sverige, som det land i världen, som har den bästa integrationspolitiken/gör störst insatser för integrationen. Detta torde sätta förklaringarna om de invandringsrelaterade problemens orsaker som enbart en konsekvens av bristande svensk integrationspolitik och svensk illvilja mot invandrare, i ett intressant ljus…

Sammanfattningsvis är det min bestämda uppfattning att helhetsbedömningen av denna rapport bör vara att den är ett tämligen ointressant,  starkt vinklat och motsägelsefullt debattinlägg, snarare än  en seriös vetenskaplig rapport.

Annonser
Det här inlägget postades i Äldre bloggposter från SD-Kuriren. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s