Korrigering av Soran Ismail (2009-10-30)

Komikern Soran Ismails angrepp på SD och Jimmie Åkesson har på kort tid blivit några av Sveriges mest sedda och kommenterade videoklipp på Youtube.

Med anledning av de grava felaktigheter som Ismail framför skickade jag idag följande meddelande till honom. Eventuellt svar kommer också att publiceras här på bloggen.

Bäste herr Ismail,

Jag har noterat att du på senare tid visat stort intresse för partiet Sverigedemokraterna och våra ståndpunkter. Jag har också noterat att du ogillar lögner, dubbelmoral, bristande logik och skrämselpropaganda.  Jag utgår därför ifrån att du själv har ett seriöst intresse av att de uppgifter du framför är korrekta och väl underbyggda.

Med anledning av ovanstående vill jag uppmärksamma dig på följande sakfel i ditt videoklipp ”Varför SD är rasister” och jag förutsätter att du också kommer att publicera en rättelse:

1. Du hävdar att Jimmie Åkesson, enligt radioprogrammet Kaliber, skall ha sjungit nazistiska visor. Detta är inte korrekt. Jimmie Åkesson har aldrig sjungit några nazistiska visor och Kaliber har heller aldrig hävdat att han skulle ha gjort det. Det Kaliber kritiserade Åkesson för var att han i samband med en privat fest satt med utan att ingripa då några medlemmar från ungdomsförbundet sjöng en satirisk snapsvisa om den misslyckade palmeutredningen, innehållande strofer som kan uppfattas som stötande.

2. Du har hävdat att Jimmie Åkesson skall ha varit med och fattat beslut om SD skall verka för att förbjuda adoption av utomeuropeiska barn. Detta är inte korrekt. Vad som är sant är att partiet tidigare förespråkade ett sådant förbud. Detta gjorde man eftersom man utifrån rapporter kring den kraftiga överrepresentation beträffande psykisk ohälsa och självmordsförsök bland utomeuropeiska adoptivbarn, drog slutsatsen att de identitetsproblem som adoptionen medförde, gjorde att denna typ av adoption aldrig kunde vara förenlig med barnets bästa. Samtidigt underströks det att de adoptivbarn som redan kommit till Sverige skulle ges särskilt stöd. Jimmie Åkesson delade dock inte denna något drastiska slutsats och verkade därför under flera år för att skrivningen skulle strykas ur partiprogrammet, vilket också skedde i samband med partiets riksårsmöte år 2001.

3. Du hävdar att Jimmie Åkesson ljög när han framförde uppgiften om att det skulle finnas tio st muslimska terrororganisationer i Sverige. Denna uppgift härhör dock från en intervju med en företrädare för den svenska Säkerhetspolisen i Sydsvenska Dagbladet 2001-09-18. Om detta påstående skulle visa sig vara felaktigt vore det enligt vår mening mer rimligt att skuldbelägga Säpo och Sydsvenska Dagbladet.  Värt att notera är att Säpo i Aftonbladet inte definitivt tillbakavisar den uppgift som Åkesson framför liksom att en representant för Försvarets forskningsanstalt uppger att det finns åtminstone fyra st islamistiska terrororganisationer i Sverige, som är terrorstämplade av hela det internationella samfundet dvs FN. Värt att ha i åminnelse är då att denna breda terrorstämpling inte omfattar ytterst militanta islamistiska organisationer, som medvetet väljer ut civila mål, såsom t ex Hamas och Hizbollah. USA, EU, FN och även enskilda länder ställer upp egna och sinsemellan olika kriterier för när en organisation skall terrorstämplas. Möjligen är det också detta som är orsaken till förvirringen kring antalet muslimska terrororganisationer i Sverige.

4. Du hävdar att Jimmie Åkeson ”tar en liten grupp radikala muslimer och sedan går ut och säger att alla muslimer är likadana”. Den bristande sanningshalten i detta påstående torde dock bevisas genom följande utdrag från Åkesson debattartikel i Aftonbladet:  ”Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.” Att göra attitydundersökningar bland muslimer är inte tillåtet i Sverige, men Åkesson hänvisar på partiets hemsida till ett tiotal svenska tidningsartiklar och fenomen som belägg för påståendet om att fundamentalisterna är en växande minoritet även här. Han hänvisar också till en rad studier ifrån andra europeiska länder, bland annat en brittisk undersökning från 2007 som visade att nästan 4 av tio unga, brittiska muslimer vill införa Sharialagar i Storbritannien och avrätta den som lämnar islam.

5. Du hävdar att Jimmie Åkesson skall ha sagt att muslimerna är vårt största hot. Detta är inte korrekt.  Den rubrik Åkesson själv satte på sin debattartikel var: Sveriges makthavare blundar för farorna med Islam. Den rubrik du syftar på sattes av redaktionen på tidningen Aftonbladet. Sverigedemokraternas pressekretariat har ända sedan artikeln publicerades försökt förmå Aftonbladet att ändra denna rubrik utan att lyckas och Åkesson själv har vid flera tillfällen offentligt beklagat denna rubriksättning eftersom den ger sken av att han vänder sig mot enskilda muslimer snarare än mot religionen/ideologin islam och det svenska samhällets anpassning till densamma.

Med vänlig hälsning

Mattias Karlsson Sverigedemokraterna

P.S Av rent personligt intresse skulle det också vara intressant att veta vilken källa du har till påståendet om att man i äldre tiders Sverige skulle ha utgjutit sin säd över hålet där midsommarstången skulle resas? Jag betraktar mig som tämligen bevandrad inom svensk kulturhistoria och har aldrig stött på den uppgiften i någon av de källor jag tagit del av.

Annonser
Det här inlägget postades i Äldre bloggposter från SD-Kuriren. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s