Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden (2008-08-09)

Mitt starka intresse för svensk historia och kultur grundlades tidigt. När jag började gymnasiet föll det sig därför naturligt för mig att bland mina individuella tillval införliva ämnet ”kulturkunskap”. Undervisningen blev dock inte riktigt vad jag hoppats på, då vi i stora drag fick lära oss att förstå och respektera i stort sett samtliga kulturer i världen, utom den svenska.

Jag minns speciellt ett tillfälle då vår lärare berättade för oss att medan länderna kring Medelhavet byggde sina fantastiska högkulturer, så bodde människorna i Sverige fortfarande i grottor och gick runt i djurhudar och utstötte gutturala läten. Att de människor som under denna epok framställde hantverk av det här slaget skulle tillhöra en underutvecklad neanderthal-kultur förefaller inte särskilt sannolikt, men jag tror ändå att de flesta av mina klasskamrater köpte den mentala bilden och inkorporerade den i sin egen självbild och världsbild.

När jag sedan gick vidare till studier i historia på universitetet fick vi tidigt lära oss att alltid se på skeenden utifrån deras historiska kontext, att inte döma historien med våra moderna ögon och värderingar och att det alltid finns olika synsätt på historiska skeenden och att dessa måste respekteras. Föga förvånande visade det sig dock att denna respekt i princip bara gällde utländsk och marxistisk färgad historia. Således fick vi lära oss att hysa sympati och förståelse för de drivkrafter som fick socialisten, Anton Nilsson, att mörda och lemlästa strejkbrytare ombord på skeppet Amalthea, samtidigt som vi inte fick några alternativ till bilden av Karl XII, som en sexuellt avvikande sociopat vars enda drivkraft var galenskap och blodtörst.

Det är naturligtvis tänkbart att mina personliga erfarenheter bara är isolerade undantagsfall, men tyvärr tror jag inte att det är så (min hustru fick t ex lära sig att när Medelhavsländerna skapade sina högkulturer så var det fortfarande istid i Sverige). Fallenheten för att släpa nationella hjältar och symboler i smutsen och förringa allt svenskt, som inte har en socialistisk prägel, samtidigt som man upphöjer allt utländskt, är helt enkelt den rådande diskursen inom de flesta humanistiska och statsvetenskapliga ämnesområden.

Detta fenomen kan säkert, till viss del, ses som en motreaktion mot tidigare seklers överdrivet storsvenska och romantiska historieskrivning, men det är knappast hela förklaringen. Mycket pekar istället på att grundorsaken till dagens nationalmasochistiska historieskrivning är politisk.

Icke-svenskarnas börda

I alla samhällen i alla tider har den styrande eliten satt sin prägel på historieskrivningen. Dagens förhärskande ideologier är liberalism och socialism, som båda är kosmopolitiska till sin natur. Om man därtill lägger kulturradikalismens och den s.k 68-vänsterns exceptionella framgång i vårt land, så är det inte särskilt konstigt att allting som skulle kunna befrämja upprätthållande av nationell stolthet och identitet aktivt motarbetas och vice verca. Ett folk som skäms för sin kultur och sin historia, som inte tror sig ha någon historisk rätt till det land de bebor eller som inte ens vet vilka de är, kommer knappast att göra motstånd mot en avveckling av nationen och därmed skulle ett mycket allvarligt hinder för uppbyggandet av ett individualistisk samhälle alternativt ett samhälle baserat på klassgemenskap, vara undanröjt.

Att den förhärskande bilden av svensk historia och kultur har starka politiska undertoner och att den politiska, kulturella, vetenskapliga och mediala eliten uppvisar slående likheter beträffande synen på den svenska historieskrivningen kan knappast förnekas. Nedanstående exempel ger en ganska talande bild av hur svenska makthavare vill att svenskarna skall se på sig själva och sin historia.

Under kolonialtiden hade engelsmännen för vana att rättfärdiga sin imperialism med teorin om ”The white mans burden” som gick ut på att det helt enkelt var engelsmännens plikt att ta över, vad man såg som mindre utvecklade folks länder, för att sprida civilisationens och utvecklingens ljus till dem och man ansåg att de koloniserade folken snarast borde hysa tacksamhet mot sina kolonisatörer för att de visade dem en sådan ynnest. Det svenska etablissemangets hållning kan närmast beskrivas som en parallell till denna teori och skulle kanske kunna kallas för ”icke-svenskarnas börda”. Svenskar skall helt enkelt känna tacksamhet mot alla utlänningar som någonsin kommit hit och bemödat sig med att sprida civilisation och utveckling till ett så hopplöst efterblivet barbarfolk. Genom denna teori blir vårt förflutna helt plötsligt politiskt högintressant och helt avgörande för vår framtid.

”Ett lands historia fungerar ofta som en förenande länk mellan människor. Eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia”

– Regeringsproposition 1997/98:16

“Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

– Statsminister Fredrik Reinfeldt (m), DN, 15 November 2006

”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

– Oppositionsledare Mona Sahlin (s), Tal inför Turkiska ungdomsförbundets tidning Euroturk, mars 2002.

“Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.”

– Vice Statsminister Maud Olofsson (c), Östra Sörmlands-Posten, november 2007.

“Vi vore ingenting alls, utan vår mångkultur.”

– Åsa Petersen, ledarskribent Aftonbladet 9/6-06

”Huvudlinjen är att visa att Sverige alltid varit ett invandrarland”

– Presentationsskriften till det första bandet av Herman Lindqvists ”Historien om Sverige”

”I ett historiskt perspektiv syns tydligt hur integration berikar en nation. Det finns gott om bevis på vad invandring kan tillföra ett kulturarv men de är inte alltid så tydliga. Se den mängd uppfinningar, föremål, seder och bruk som betraktas som ursvenska men som istället har helt annat ursprung. (…)Vår ambition är att komplettera kulturturismen med en annan dimension där minskad främlingsfientlighet och ökad tolerans står i fokus istället för riddarromantik och ättefejder .”

– Västergötlands museum presenterar sin utställning ”Vi har ju mötts förr”

”Jag vill slå sönder föreställningen om att vi är svenska vikingar fast i slips nu för tiden. Visa rasisterna att deras rop om ‘Sverige åt svenskarna’ är helt befängda. De som lärde de nordliga barbarerna rationellt jordbruk, byggnadskonst och penningekonomi talade engelska, franska och latin. Alla stora framsteg i vårt land har gjorts av folk som kommer utifrån”.

– Jan Guillou, SKTF-tidningen nr. 19, 1998.

”Det Sverige vi i dag lever i är frukten av kulturella inlån. Med sig från Heliga landet har nämligen Arn Magnusson en stor skara muslimer, vilka för läsaren framstår som oändligt mer begåvade och civiliserade än de klumpiga, feta, stinkande, ständigt ölhävande götarna. För att inte tala om svearna uppe i norr, vilka på Guillous medeltid tycks ha befunnit sig blott ett par generationer från apstadiet . Guillous överdrifter är just det – överdrifter, förmodligen medvetna – men de är absolut inga påhitt. Det medeltida svenska riket, inklusive kultur och ekonomi, var i allt väsentligt en importprodukt. Om detta är vi medeltidshistoriker ense med Guillou. Det finns ytterst lite ‘äktsvenskt’ i vår historia. Sett ur det perspektivet är ‘Riket vid vägens slut’ en vass stridslans för humanistiska riddare i korståget mot främlingsfientliga flyktingmotståndare och skränande nynassar.”

– Dick Harrisson historieprofessor, recenserar Jan Guillous bok: Riket vid vägens slut i tidningen Östgöta correspondenten.

(Jan Guillou och Arn-sviten är ett kapitel för sig, som kanske mer än något annat bevisar tesen i denna artikel. I min nästkommande bloggpost har jag därför för avsikt att gå närmare in på detta ämne)

2004 arrangerade Birkamuséet och Riksantikvarieämbetet en utställning med namnet ”Tor, Kristus och Allah”, där man för svenska skolklasser berättade den fantastiska historien om hur våra svenska förfäder levde i harmoni med muslimer i vikingastaden Birka redan för mer än tusen år sedan. Som i princip enda belägg för teorin om en muslimsk befolkning i Birka visade man upp ett fynd av arabiska mynt, som med all sannolikhet kommit dit genom handel med mellanhänder.

Högkulturen under den svenska bronsåldern och de hällristningar som tillkom då och som visar på ett högt utvecklat andligt liv, utgör givetvis ett problem för dem som förfäktar teorin om att svenskarna alltid varit totalt oförmögna att skapa någonting av värde. Sveriges television har dock försökt råda bot på detta genom att för några år sedan sända en dokumentär om samerna där man framförde teorin om att dessa var hela Sveriges egentliga urbefolkning och att hällristningarna därmed också var samiska.  Därefter sände man 2006-01-16 programserien ”Stenristarna” där man presenterade den alternativa teorin att hällristningarna och bronsålderns högkultur var ett resultat av att feniciska (härstammande från nuvarande Libanon) sjömän kommit till Norden och gjort Sverige till en fenicisk handelskoloni.

Om man inte tar med föreställningen om att den svenska urbefolkningen aldrig kan skapa något av värde på egen hand, i beräkningen, så blir det svårt att förklara hur minst sagt fantasifulla teorier som dessa, snabbt kan få ett starkt fäste bland svenska arkeologer, trots att man inte kunnat hitta ett enda spår av varje sig feniciska eller samiska bosättningar i de aktuella områden och trots att det är allmänt vedertaget att fenicierna inte företog några långväga sjöresor under denna tidiga period. Speciellt med tanke på att samma arkeologer samtidigt är några av de sista i världen, som gör hårdnackat motstånd mot teorierna om att Goterna, som intog Rom och skapade välutvecklade samhällen i södra Europa, hade sitt ursprung i det nuvarande Sverige. Och detta trots att det i detta fallet finns en tämligen överväldigande bevisning i form av Etymologi, skriftliga historiska källor och arkeologiska fynd.

Nedanstående utdrag ut George Orwells skräckroman, 1984, vars handling utspelar sig i en framtida totalitär stat, känns tyvärr skrämmande aktuellt, mot bakgrund av vad som ovan anförts:

”Det fruktansvärda var att alltsammans kunde vara sant. Om partiet kunde peka på det förflutna och säga att den eller den händelsen aldrig hade hänt – det var onekligen mer fruktansvärt än enbart tortyr och död. Partiet sade att Oceanien aldrig hade varit i förbund med Euroasien. Han, Winston Smith, visste att Oceanien hade varit i förbund med Euroasien för inte längre sedan än fyra år tillbaka.

Men var existerade detta vetande? Bara i hans egen hjärna som under alla omständigheter snart skulle vara tillintetgjord. Och om alla andra accepterade den lögn partiet föreskrev, om alla handlingar sade samma sak, då övergick lögnen till historien och blev sanning. ”Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden”, löd partiparollen; ”den som kontrollerar nutiden, kontrollerar det förflutna.” Och ändå hade det förflutna, som visserligen av naturen var föränderligt, aldrig förändrats. Det som var sant nu var sant från evighet till evighet. Det var mycket enkelt. Allt som behövdes var en oändlig mängd segrar över ens eget minne. ”Verklighetskontroll”, kallades det; eller på nyspråk, ”dubbeltänkande”.

– George Orwell, ”1984”

Om ett år börjar min son i skolan. Jag och min fru kommer inte stillatigande se på när han blir itutad att han är en ättling till barbariska halvapor, som alltid varit helt beroende av andra folkslag för att överhuvudtaget kunna skapa någonting av värde. Det är hög tid att vi bildar oss och på allvar ger oss in i kampen om vårt förflutna om vi inte skall förlora vår framtid!

Annonser
Det här inlägget postades i Äldre bloggposter från SD-Kuriren. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s