”Blif åter, Svea folk, blif åter hvad du varit…” (2010-06-06)

Önskar alla Sverigevänner en trevlig avslutning på nationaldagen med följande allvarsord från Esias Tegnér. Texten är ett personligt urval från dikten ”Svea” från år 1811.

Jord, som mig fostrat har och fädrens aska gömmer, Folk, som ärft hjeltars land och deras dygder glömmer! Ur skuggan af min dal jag egnar dig en sång. Dig söfver smickrets röst: hör sanningens en gång.

En annan sjunge fritt till våra tiders heder, om våra nya ljus och våra milda seder. I yppig hvilas famn han fritt förakta må de åldrar som flytt hän, den kraft han kallar rå; och vän af tidens skick, det smältande och ljufva, han fire nöjets dar, och mate sångens dufva.

En hvar sitt lynne har. Jag älskar dig ej, tid, som smilar öfver oss i falsk och veklig frid. Mig gläder stormens sus och fädrens stora minnen, Jag älskar deras mod och deras höga sinnen, då Nordens son ej än tog andras seder ann, och njöt hvad jorden gaf, och tålte som en man. Jag hatar hvarje konst som sinnets kraft förvekar och flärdens tomma prål och yppighetens lekar.

(…)

Hvad yra fattar dig? Du säljer utan blygd ditt fria sjelfbestånd, din ära, ja din dygd, för tomma njutningar från fjerran stränder förda, som suga landets merg och själens krafter mörda. Du härmar oförsynt och glömskt af fädrens lag all Söderns veklighet och saknar dess behag.

(…)

O! Sveas forna dar, o! fädrens gudaminnen! I Seklers långa natt I skymten och försvinnen, i Sången lefven I! – Den tiden är förbi, då trygg som klippans rot, som himlens vind så fri, och närd utaf den skörd som på hans täppa grodde, Europas segrare i Nordens hyddor bodde.

För ära och för rätt, för kung och fosterland han slösade ej ord, men väpnade sin hand. Han plöjde fädrens jord och ärfde deras seder, såg glad i lifvet in, och lugn i grafven neder. Skild ifrån vekligt prål och yppighetens flärd, han ej beskattad blef, men ärad af en verld.

(…)

Du leker utan blygd uppå de ädlas stoft, och jollrar flärdens ord, och fångar blommans doft. Gå, icke vill min sång ditt lumpna öde lära, gå, lef förutan mod, och fall förutan ära!

Hvad säger jag? O Gud! O Sverige, Vasars jord! Förlåt den vilda sorg, förlåt en ynglings ord, som ville ge sitt lif, sin sällhet tusen gånger, blott att ej se din blygd, ditt fall, din sena ånger. Se, ifrån fallets brant der svindlande du stod, du rycktes nyligen af dina ädlas mod.

(…)

Du bär ej utländskt ok. Ditt eget ok är värre. Hvar slaf af sitt begär, har en tyrann till herre. Den ej umbära kan, bär lätt en oväns band, och svärdet trifves ej uti hans snåla hand. Du sofver, Svea Folk, på branten af en afgrund. Men våld och barbari, och rotadt hat och afund de vaka omkring dig. O väckte dig min röst!

(…)

Hvad blir det af den jord som värjdes af ert mod? Betänksamt ödet står, med griffeln höjd, att rista i kopparn in vår dom, den eviga, den sista, och skrifva framtids lag, och plåna ut med köld de nötta kronorna, o Svea, från din sköld.

Upp! ännu är det tid att deras helgdom berga. Än har du kung och stat och fosterland att värja, och vålnan af ett namn, som minnets stolthet gör. Kan du ej rädda dem, så kan du dö derför.

Blif åter, Svea folk, blif åter hvad du varit. Lär af hvad andra land, af hvad du sjelf erfarit. Det frihet är, och rätt, och ljus Du vakar för. Hör mensklighetens bön, om du ej Skaldens hör.

Se, Belten kasta än kring dig de fria armar, och fjellens fästning står, och Himlen sig förbarmar. Än sår du egna fält, och kan dem fylla än med malmstöpt åskas hot, med klingor och med män. Än kan du med ditt mod en häpen verld förfära, och rädda, fallande, åtminstone din ära.

(…)

Mörker och damm omhölja jorden. Framåt! fram! Strid är för Norden. Strid är för frihet, för barn och för maka. Vägen går framåt, den går ej tillbaka!

Annonser
Det här inlägget postades i Äldre bloggposter från SD-Kuriren. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s