Ännu en rättelse av Soran Ismail (2009-11-26)

Komikern Soran Ismail, som i flera vidoklipp angripit SD och Jimmie Åkesson med direkt felaktiga påståenden svarade för en tid sedan på min begäran om rättelse av dessa felaktigheter.

Ismails senaste svar kan beskådas här.

Nedan följer min något försenade kommentar till detta svar:

Hej igen Soran,

Nedan finner du mina kommentarer till ditt senaste videoklipp om SD. Beklagar att kommentaren kommer lite sent, men som du kanske har sett i opinionsmätningarna, så går det ganska bra för oss för tillfället och det har skapat en del merarbete som jag varit tvungen att prioritera.

Tack iallafall för att du valde att svara på min begäran om rättelse av de sakfel du framförde i ditt föregående videoklipp, det hedrar dig, även om detsamma tyvärr inte kan sägas om själva innehållet i ditt svar.

Istället för att ta ansvar för att du offentligt framfört direkt felaktiga påståenden om Jimmie Åkesson i syfte att skada hans anseende, vilket faktiskt är en olaglig handling enligt 5 kap, Brottsbalken, så väljer du att använda tiden i ditt svar till presentera en rad nya ogrundade förolämpningar och falska påståenden.

Du kan inte, genom att börja prata om andra saker, trolla bort det faktum att du felaktigt och offentligt har påstått att Jimmie Åkesson skall ha sjungit nazistiska visor, att Jimmie Åkesson skulle ha varit med och fattat beslut om att förbjuda utomeuropeiska adoptioner etc. Jag hoppas att du är hederlig nog att tänka om och erkänna ditt misstag.

När det sedan gäller raden av nya märkliga påståenden och argument som du presenterar så vill jag säga följande (tramset och förolämpningarna lämnar jag därhän):

1. Du säger att den s.k. Palmevisan inte nämner något om den misslyckade utredningen utan är en ren nidvisa om Palme själv. Jag vet inte vilken version av texten som du har sett, men ingen av de versioner som jag hittat på nätet innehåller ett enda ont ord om Palme, däremot nämns flera inslag från Hans Holmérs misslyckade utredning i form av det vilseledande PKK-spåret, falska vittnesmål osv. Se t ex denna version från Bingsjöstämmans sånghäfte.

2. Du säger att du inte är någon politisk expert och på den punkten är vi helt överens. Det finns dock ingen anledning att drabbas av hybris över det faktum att jag valde att korrigera dina felaktiga påståenden. Pressekretariatets ambition är att försöka rätta alla felaktigheter som skrivs om partiet, speciellt de som har fått en stor eller relativt stor spridning. Vi författar tiotals genmälen och rättelser varje vecka.  Även om du säkert inte ser det så själv, så är det ju faktiskt så att du är en politisk makthavare med stora möjligheter att påverka den allmänna opinionen. Detta då det ju är få förunnat att nästan varje vecka få medverka i TV och oemotsagd få prata om politiska ämnen, även om det sker i en humoristisk ton. Jag har naturligtvis ingenting emot att du skämtar om vårt parti. Att basera skämten på direkt felaktiga påståenden och föreställningar tycker jag dock är mer tvivelaktigt och därför tycker jag också att det finns en viss poäng med att rätta dig.

3. Du hävdar att Jimmie Åkesson, i samband med ungdomsförbundets konferenskryssning förra året, skulle ha suttit kvar i en hytt utan att reagera medan medlemmar från ungdomsförbundet sjöng ”Vit makt –musik”. Detta är inte sant och mig veterligen finns det heller ingen källa som har hävdat detta.

4. Du antyder att Sverigedemokraterna skulle vara ett nazistiskt parti därför ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist i samband med en diskussion om politiskt musik, under en fest i en privat hytt, sade att sången ”Friheten leve”, trots att den har en ”extremistisk bakgrund”, innehåller en ”cool antimarxistisk” strof. Denna sång har i sig inget uttalat nazistiskt budskap, men den skrevs mycket riktigt av en nazist och detta anser du tydligen vara nog för att döma ut, inte bara Almqvist, utan alla Sverigedemokrater som nazister. Enligt samma logik borde samtliga sverigedemokrater då också vara socialister eftersom både Almqvist och andra SDU:are också sjöng och pratade om olika socialistiska sånger under samma resa. Almqvist har också tipsat om sånger från vänsterorienterade proggband på ungdomsförbundet internetforum.

Om det nu är så att bara för att man tycker att en viss strof i en viss sångtext är ”cool”, så måste man själv och alla ens partikamrater också ställa sig bakom allting som författaren  av denna sång någonsin skrivit, sagt eller gjort, så måste det i logikens och konsekvensens namn innebära att du anser att alla socialdemokrater vill avrätta kungafamiljen och hela borgerligheten. SSU:s ordförande Jytte Guteland har nämligen uppgett att ett av hennes favoritband är Ebba Grön och Thåström sjunger ju i sången ”Beväpna er!”att han hatar kungahuset och borgerligheten och att dessa skall få ”bly i nackarna”…

När vi ändå är inne på SSU så förtjänar det kanske att nämnas att tidningen Smålandsposten 2004-02-20 avslöjade att detta ungdomsförbund, under sin distriktskonferens i Kronoberg sjungit sånger med strofer som: ”Vi skall fylla våra badkar med den unga högerns blod” och ”Borgarpacket skall torteras till de tar sitt eget liv”. Trots att detta är betydligt grövre än någonting som SDU någonsin anklagats för att ha sjungit eller sagt, trots att SSU vid denna tidpunkt var landet största ungdomsförbund och trots att deras moderparti innehade regeringsmakten, så var det dock inga rikstäckande medier som rapporterade om saken och det var heller inga bedömare som försökte göra gällande att dylika åsikter skulle vara talande för SSU eller socialdemokratin i sin helhet. Den som vill kan ju fundera över vad detta kan bero på…

5. När det gäller utlandsadoptioner så fortsätter du att argumentera som om SD fortfarande skulle vara kategoriska motståndare till detta, vilket vi, tack vare bland andra Jimmie Åkesson, alltså inte är. Jag kan dock tycka att ditt trivialiserande av adoptivbarnens djupa identitetsproblem, genom uttalande som att det bara handlar om att ”känna sig lite rotlös”, kan kännas ganska osmakliga mot bakgrund av att det är hela fem ggr vanligare att utlandsadopterade begår självmord och att så många som en av tio av de utlandsadopterade flickorna antingen har tagit sitt eget liv eller gjort ett allvarligt självmordsförsök. Till detta kommer också en mycket kraftig överrepresentation beträffande psykisk ohälsa och missbruk. Du får tro vad du vill om våra motiv, men som nationalister har vi faktiskt en djup förståelse för den påfrestning som det kan innebära att bli berövad sina rötter och sin identitet och om vi skall kunna ge ett adekvat stöd till de utlandsadopterade barnen så krävs det nog att även det övriga samhället började ta dessa frågor på allvar. Det faktum att många adoptivbarn säkert får det bättre i Sverige än de annars skulle haft det får inte användas som en ursäkt för att ignorera dem som kanske till och med får det sämre, om inte materiellt så rent psykiskt. Särskilt påfrestande måste ju situationen vara för de thailändska adoptivbarn som enligt SVT:s dokumentärserie ”Barn till varje pris” inte alls är föräldralösa utan som stulits från sina föräldrar och sålts till rika västerlänningar av skrupellösa kriminella ligor.

6. Angående antalet muslimska terrororganisationer med förankring i Sverige, så försökte jag tidigare förklara att de fyra organisationer som Magnus Norell från Försvarets forskningsinstitut nämnde i Aftonbladet endast är sådana som är officiellt är terroriststämplade av hela världssamfundet och att detta säger väldigt lite om hur många våldsbenägna islamistiska organisationer som faktiskt finns i Sverige. Att en så extrem och våldsam organisation som Hizbollah till exempel inte varit terrorstämplad av EU säger ganska mycket om hur mycket politiskt fulspel som gömmer sig bakom detta med terrorstämpling. Att Hizbollah klarat sig ifrån att terrorstämplas av EU, tack vare maktstrategiska motiv hos vissa EU-länder, gör dock givetvis inte organisationen som sådan mindre farlig.

Enligt säkerhetspolisens pressekretariat är uppgiften om hur många våldsbenägna islamistiska organisationer som idag är verksamma i Sverige hemligstämplad. Tvärt emot vad man gav sken av i Aftonbladet, så meddelar man dock att aktiviteten bland de våldsbenägna islamisterna i Sverige inte har minskat sedan slutet på 1990-talet. En summering av de olika källor som finns att tillgå på området visar också att antalet våldsbenägna islamistiska organisationer i Sverige knappast kan ha minskat i någon större omfattning sedan 1990-talet och att Jimmie Åkessons påstående i Aftonbladet därmed var korrekt.

US Department of State skriver i sin Country Reports on Terrorism 2008 att bland annat: al-Qa’ida, Al-Shabaab, Ansar al-Islam/Sunna,  Hizb Al-Tahrir, Hizbollah och Islamiska Jihad är verksamma i Sverige. Vid sidan av dessa sex organisationer har flera mediauppgifter under 2000-talet gjort gällande att Hamas bedriver verksamhet från Sverige (Se t ex SR 2004-03-18). Vidare uppger just Magnus Norell från Totalförsvarets forskningsinstitut i rapporten: Swedish National Counter Terrorism Policy after ‘Nine-Eleven’: Problems and Challenges (2005) att såväl Al-Gamaa al-Islamiya som Algeriska GIA har varit- och fortsatt är verksamma i Sverige.

Totalt ger detta 9 muslimska organisationer med koppling till terrorism, vilket måste sägas ligga mycket nära Jimmie Åkessons och Sydsvenskans uppgifter om ”ett tiotal”.

I ett närmast desperat försök att tona ned hotet från muslimska extremister så hänvisar du till Europols rapport om terrorverksamhet i EU under 2007, där det framgår att bara ett av totalt 498 ”terrorattentat” inom EU-området det året utfördes av islamister. Vad du undvek att nämna (förutsatt att du överhuvudtaget läst rapporten) var dock att så gott som samtliga av dessa ”terrorattentat”, som i första hand utfördes av baskiska och korsikanska separatistgrupper, endast orsakade ”lindrig materiell skada” och inte var avsedda att skada någon människa. I praktiken handlar det alltså till övervägande del om att t ex ETA:s ungdomsorganisation har vandaliserat bankomater tillhörande spanska banker och det är kanske inte något som de flesta av oss skulle beteckna som ett terrorattentat. Du nämner inte heller att Europol slår fast i rapporten att de enda grupperingar som idag planerar och utför operationer där syftet är att orsaka masslakt av oskyldiga civila i Europa är just de islamistiska.

Såvida man inte betraktar vandalisering av bankomater som ett allvarligt säkerhetshot, så är alltså Europols uppräkning av antalet terrorattentat ganska intetsägande när det gäller att bedöma hotet från olika våldsgrupperingar i Västvärlden.

Betydligt mer talande för vilket hot som olika våldsgrupperingar utgör mot Västvärldens befolkning blir det om man istället går igenom de officiellt rapporterade terrorattentat under 2000-talet, där någon har skadats eller dödats. En sådan genomgång visar att islamistiska grupperingar under 2000-talet har skadat eller dödat nästan 11 000 personer i Västeuropa och USA. Olika separatistgrupper skadade eller dödade ca 250 personer och Vänster- respektive högerextrema grupper och individer skadade eller dödade ca 10 personer vardera.

7. Vidare anför du det faktum att vi vill stoppa det svenska samhällets anpassning till islam och särskilt kraftigt vill begränsa just invandringen från muslimska länder, som ett argument för att SD skulle vara ett rasistiskt parti som pekar ut alla muslimer som extremister. Jag ser dock flera logiska brister med ett sådant resonemang.

För det första så är muslimer inte en ras eller en etnicitet utan en religiös grupp. Att kritisera islam och dess efterföljare torde därmed inte vara mer rasistiskt än att kritisera Jehovas vittnen och dess efterföljare. Eftersom Islam inte bara gör anspråk på andlig- utan också världslig makt så är Islam inte heller bara en religion utan också en antidemokratisk politiskt ideologi fullt jämförbar med till exempel kommunismen.

Det faktum att jag är starkt negativ till kommunismen är inte detsamma som att jag också skulle vara fientligt inställd till alla enskilda kommunister. Däremot så finner jag det svårt att blunda för det faktum att mängden kommunister inom ett samhälle med största sannolikhet också har en avgörande betydelse för hur färgat av kommunismen det samhället blir. Detsamma gäller naturligtvis för islam och muslimer och det har ingenting med rasism att göra, såvida man inte anser det vara rasistiskt att inte vilja ha ett islamiserat samhälle.

Precis som Jimmie Åkesson påpekade i Aftonbladet så är givetvis inte alla muslimer fundamentalister. Statistik från de västländer där sådan undersökningar är tillåtna pekar dock på att ca 30% -50% av Europas muslimer hyser sådana uppfattningar. Att på förhand avgöra vilka muslimer som är laglydiga och icke-fundamentalistiska låter sig knappast göras eftersom ingen muslimsk invandrare vid sina sinnes fulla bruk skulle ge utryck för fundamentalistiska ståndpunkter innan man fått uppehållstillstånd om man visste att detta var en avgörande faktor för huruvida ansökan om uppehållstillstånd kommer att beviljas eller ej.

Även om en sådan förhandskontroll hade varit genomförbar så är det inte alls säkert att det hade varit nog för att stoppa förstärkningen av de redan befintliga fundamentalistiska krafterna i Sverige. Detta eftersom mycket pekar på att vi nu upplever en radikaliseringsprocess bland andra och tredje generationens muslimska invandrare som mycket väl kan förstärkas i framtiden. Det kan alltså bli så att barnen till en icke- fundamentalistisk förstagenerationsinvandrare blir fundamentalister. För de politiker som inte vill se en fortsatt islamisering av det svenska samhället och som oroas över den muslimska fundamentalismen finns det alltså inga hållbara alternativ till en minskad invandring från muslimska länder. Motiven för detta behöver dock inte alls vara rasistiska.

En kraftigt minskad invandring behöver heller inte utgöra något humanitärt problem eftersom det skulle frigöra resurser som istället kan satsas på flyktinghjälp i närområdena, vilket är betydligt mer kostnadseffektivt och därmed skulle kunna komma fler nödlidande till godo.  Att fortsätta satsa tiotals miljarder kronor på att årligen bevilja uppehållstillstånd till närmare 100 000 invandrare, varav endast en mindre del är flyktingar, samtidigt som vi knappt ger någon hjälp alls till de värst nödställda som är kvar i krisområdenas närhet, är ingen långsiktigt och humanitärt hållbar politik.

8. Trots att det givetvis är av ringa betydelse i sammanhanget kan jag ändå avslutningsvis inte låta bli att kommentera dina påståenden och svar om forna tiders svenska midsommarfirande.

Jag bad dig om en källa till ditt påstående om att man forna tiders Sverige hade för vana att utgjuta sin säd i det hål där midsommarstången skulle resas.

Ditt svar på denna begäran blev:  – ”Du vill ha källa… amen det finns ju ingenting som hävdar att det inte var så”

Även om ovanstående faktiskt var det roligaste jag hört dig säga, så är det inget särskilt bra argument.

Rätta mig om jag har fel, men jag tror knappast att du skulle tycka att det var okej om jag med hänvisning till att det inte finns någon källa som hävdar att det inte var så, till exempel skulle påstå att forna tiders kurder brukade fira Newroz genom att smörja in sig med fårister och gnida sig mot knäet på en kamel…

Annonser
Det här inlägget postades i Äldre bloggposter från SD-Kuriren. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s